Умови надання послуг

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГФОП Різванова Ірина Михайлівна, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги з доставки Подарунків на всій території України відповідно до положень цього Публічного договору (далі – Договір).
 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  1. Авторизаціяпроцес аналізу Сервісом наданих Клієнтом ідентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність у Клієнта права отримувати послуги Сервісу.
  2. ВиконавецьФОП Різванова Ірина Михайлівна, що здійснює надання послуг.
  3. Замовлення – належним чином оформлений запит Клієнта на придбання та доставку за вказаною Клієнтом адресою Подарунків, вибраних на сайті.
  4. Клієнтособа, яка приймає умови користування сайтом www.giftsforukraine.com/ та бажає оформити замовлення на вказаному сайті.
  5. Подарунки – квіти, іграшки, фруктові набори, солодощі та інші товари, представлені для замовлення та отримання послуги із їх доставки на Сайті.
  6. Публічний Договір – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Клієнтами щодо надання послуг з доставки Подарунків на умовах, встановлених Експедитором.
  7. Сервіс – система, що здійснює інформаційно-технологічне обслуговування Клієнтів, надає можливість самостійно замовляти, керувати переліком послуг, перелічених та доступних у системі, отримувати інформацію про історію замовлених послуг та/або проведених платежів за них, самостійно керувати, за наявності, своїм рахунком (Гаманцем), в тому числі з використанням сервісу «Кабінет», тощо.
  8. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших обєктів авторського права та (або) суміжних прав тощо, повязаних між собою та структурованих в рамках адреси  www.giftsforukraine.com/доступ до яких здійснюється через вказану адресу мережі Інтернет.
 
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.
  2. Клієнт зобов'язаний уважно ознайомитися з даним Договором. Використання Сайту та його сервісів дозволено тільки особі - Клієнту, що прийняв усі умови даного Публічного договору, що включає умови про конфіденційність, про захист персональних даних та інші вимоги та правила, передбачені на Сайті. Використовуючи будь-яку частину Сайту та/або його сервіси, Клієнт надає свою згоду бути пов'язаним умовами даного Договору із Виконавцем.
  3. Умови Договору поширюються на всіх користувачів Сайту – як на користувачів, що не мають облікового запису на Сайті (незареєстрований користувач) так і на користувачів, що мають будь-який обліковий запис, будь-якого з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача, що надана ним й даних авторизації (логін, пароль).
  4. Клієнт не має права використовувати Сайт та/або його сервіси і не може прийняти умови Договору, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.
  5. Доступ до персоналізованих сервісів Сайту можливий тільки для зареєстрованого Клієнта (що створив обліковий запис) із використанням даних авторизації.
  6. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з дати його оприлюднення на Сайті  www.giftsforukraine.com/.
  7. Для Клієнта Договір є обов’язковим з моменту прийняття ним пропозиції Виконавця про укладення Договору.
  8. Договір укладається шляхом приєднання Клієнта до запропонованого Виконавцем Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Клієнт не може запропонувати свої умови Договору.
 
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Виконавець зобов’язується за плату та за рахунок Клієнта надати послуги із доставки Подарунків (далі – Послуги), а Клієнт зобов’язується їх прийняти й оплатити на умовах, визначених Договором.
  2. Виконавець надає Клієнту послуги на умовах, передбачених даним Договором.
  3. Шляхом замовлення Клієнтом послуг, передбачених Договором, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з положеннями Договору, умовами надання послуг, чинними на момент замовлення послуг та зобов’язується їх виконувати.
 
 1. РЕЄСТРАЦІЯ КЛІЄНТА
4.1. Укладення Клієнтом Договору здійснюється акцептом даної публічної оферти шляхом послідовного вчинення Клієнтом наступних дій:
4.1.1. Підтвердження згоди Клієнта з умовами даного Договору, правил надання послуг шляхом вибору відповідного пункту при Реєстрації;
4.1.2. Заповнення анкети реєстрації Клієнта шляхом введення визначених ідентифікаційних даних  Клієнта, що дозволяють встановити / підтвердити факт укладення цією особою даного Договору та/або використання в подальшому певного сервісу, визначення ідентифікаційних даних в вигляді логіна і пароля, які необхідні для доступу до сервісів Сайту.
4.2. Договір вважається укладеним з моменту вчинення Клієнтом всіх перерахованих вище дій, а також отримання відповідного повідомлення про реєстрацію і пароля в Сервісі. Укладання Договору означає, що Клієнт повною мірою ознайомився з умовами надання послуг, функціонуванням Сервісу.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Права та обовязки Клієнта
5.1. Клієнт має право використовувати Сайт та/або його сервіси  у повному обсязі, вказуючи сервісу на необхідність здійснення відповідних операцій. Детальний опис всіх послуг Сервісу розміщується на сайті Сервісу. Право використання Сервісу після реєстрації Клієнта є винятковим і непередаваним.
5.2. Клієнт має право в будь-який час відмовитися від використання Сайту та/або його сервісів.
5.3. На виконання чинного законодавства, за запитом сервісу Клієнт, з метою замовлення послуги та/або проведення її оплати зобов'язується надавати Сервісу ідентифікаційну інформацію про Клієнта (прізвище, ім'я, по батькові, реквізити документа, що посвідчує особу (паспорта)). У разі невиконання зазначеного обов'язку Клієнтом Сервіс має право призупинити обслуговування сервісу до моменту виконання зазначеного обов'язку Клієнтом.
5.4. Якщо Клієнт вважає, що на Сайті присутня інформація, що порушує його права, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Виконавця й надати йому інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Клієнт надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, збори й оплату адвокатських послуг).
5.5. Клієнту заборонено:
- створювати декілька облікових записів, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
-  вчиняти дії, спрямовані на введення інших Клієнтів в оману;
- надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
-  реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи;
- використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
- здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
- намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Клієнта будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
- розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів  і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності;
- розміщувати інформацію та матеріали, що порушує права й законні інтереси третіх осіб;
- розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
-  сприяти або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі;
-  вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
- ображати будь-кого;
- використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами (наприклад: зірочками);
-   зловживати розміщенням інформації, що не несе смислового навантаження;
- провокувати, починати й/або підтримувати текстові діалоги, що можуть призвести до конфлікту між Клієнтами та/або Адміністрацією Сайту;
- розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

Права та обов’язки Виконавця:
5.6. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати функціональні можливості Сайту, інформацію про доступні послуги, сервіси і умови їх використання та іншу інформацію;
5.7. Виконавець має право видалити із системи Клієнта, що вказав про себе недостовірні дані або порушив інші умови даного Договору;
5.8. Виконавець має право змінювати в односторонньому порядку положення даного Договору.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Відповідальність Клієнта:
- Клієнт несе відповідальність за будь-яке порушення зобов’язань, установлених даним Договором, а також за всі наслідки спричинені таким порушенням (включаючи будь-які збитки чи шкоду, які може понести Виконавець);
- будь-які дії, здійснені з використанням облікового запису та/або його логіна й пароля Клієнта, вважаються здійсненими цим Клієнтом;
- за порушення умов даного Договору, Виконавець має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Клієнта до Сайту чи його сервісів та/або видалити обліковий запис Клієнта;
- у випадку розміщення Клієнтом на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Договору, Виконавець має право без повідомлення, на власний розсуд, видалити повністю або частково розміщену Клієнтом інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Договору та/або законодавству, що застосовується;
- Клієнт самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що опублікована на Сайті.
  1. Відповідальність Виконавця. Виконавець:
- не несе відповідальності та не відшкодовує збитки, прямі або непрямі, заподіяні Клієнту або третім особам у результаті неможливості використання Сайту та/або його сервісів;
- не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким, окрім Виконавцем на Сайті чи його сервісах, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам Клієнтів Сайту.
- не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Клієнтом на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  1. Даний Договір не передає Клієнту жодних майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності Виконавця або третіх осіб, і усі права власності стосовно такої власності залишаються винятково за Виконавцем та/або відповідною третьою особою.
  2. Клієнту заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, без письмового дозволу на це відповідного правовласника.
  3. Клієнт, що розміщує на Сайті будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп'ютерні програми, бази даних, знаки для  товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання й використання даної інформації та/або об'єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати прав третіх осіб.
 
 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  1. Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів з безпеки та захисту інформації та документів, обмін якими здійснюється в Сервісі або які доступні Сторонам у зв'язку з використанням Сервісів на Сайті Виконавця.
  2. Клієнт зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованого використання та захисту ідентифікаційних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.
  3. Виконавець зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Клієнта, а також іншої інформації про Клієнта, що стала відомою йому у зв'язку з використанням Клієнтом сервісів Виконавця, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.
  4. У випадку, якщо при використанні Сайту та/або його сервісів  Клієнту будь-яким способом стала відома інформація стосовно Виконавця та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, Клієнту заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
  5. Клієнт підтверджує, що він ознайомився та повністю прийняв вищезазначені умови про конфіденційність між Клієнтом та Виконавцем.
 
 1. УМОВИ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  1. Приймаючи умови даного Договору Клієнт надає свою згоду на включення і на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення, тощо) персональних даних у базу даних Виконавця в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.
  2. Клієнт підтверджує, що йому повідомлено про включення його персональних даних до бази даних Виконавця, мету збору та обробки його персональних даних та їх передачу третім особам, умови його згоди на обробку персональних даних не вимагають окремого повідомлення щодо включення/зміни інформації про нього до бази персональних даних та/або передачу будь-яким третім особам, а також він ознайомлений  зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.
 2. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.
  2. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору суперечки між Сторонами підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
 
 1. ІНШІ УМОВИ
  1. Виконавець є платником єдиного податку за ставкою 5% відповідно до Податкового кодексу України.
  2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Клієнт або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту та/або його сервісів, та/або Програми лояльності, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
  3. Клієнт надає Виконавцю або третім особам право надсилати йому повідомлення на електронну пошту, смс-повідомлення, що містять інформацію про Сайт, доступні сервіси, послуги Виконавця або інформацію рекламного характеру.
  4. У випадку визнання недійсною будь-якої частини даного Договору, інші частини Договору залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даного Договору, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
  5. Сайт та його сервіси надаються Виконавцем Клієнтам в тому вигляді, в якому їх було створено для досягнення цілей Виконавця. Виконавець не гарантує відповідність Сайту та/або його сервісів цілям і очікуванням Клієнтів, його безперебійну й безпомилкову роботу.
  6. Виконавець має право розірвати Договір у разі порушення Клієнтом його умов або з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
  7. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.
 
 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Різванова Ірина Михайлівна
UAH 94325321 00000 35702053749732
в ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 325321
ІПН 3298014504
Телефон 0322 327 707
+38 0988851666
Адреса сайту: www.giftsforukraine.com/
Товар успішно доданий до кошика:
Код товару:
US $
Перейти в кошик