Категорії подарунків

Умови надання послуг

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ТзОВ "ДЖІ ЕФ Ю", в особі Генерального директора Різванової І.М., що діє на підставі Статуту, керуючись Цивільним кодексом України, пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги Сервісу з купівлі та доставки Товарів на всій території України відповідно до положень цього Публічного договору (далі – Договір).
 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  1. Авторизація – процес аналізу Сервісом наданих Замовником  ідентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність у останнього права отримувати послуги Сервісу.
  2. Продавець/Виконавець – ТзОВ "ДЖІ ЕФ Ю"
  3. Замовлення – належним чином оформлений запит Замовника на купівлю та доставку Товарів, що вибрані на Сайті, за вказаною Замовником адресою.
  4. Замовник/Покупець – особа, яка приймає умови користування сайтом www.giftsforukraine.com/ та бажає оформити замовлення на вказаному сайті.
  5. Товари – квіти, іграшки, фруктові набори, солодощі та інші товари, представлені для замовлення на Сайті та отримання послуги з купівлі та доставки останніх за вказаною адресою Замовника.
  6. Публічний Договір – правочин, що регулює відносини між Продавцем та Замовником щодо надання послуг з купівлі – продажі та доставки Товарів на умовах, встановлених Продавцем.
  7. Сервіс – система, що здійснює інформаційно-технологічне обслуговування Замовників, надає можливість самостійно замовляти, керувати переліком послуг, перелічених та доступних у системі, отримувати інформацію про історію замовлених Товарів та/або проведених платежів за них, самостійно керувати, за наявності, своїм рахунком (Гаманцем), в тому числі з використанням сервісу «Кабінет», тощо.
GiftsForUkraine.com – це сервіс, з допомогою якого ви  можете  замовити товари, продуктові набори, подарунки та сувеніри на всі випадки та для будь яких вікових груп, для ваших рідних і друзів, які проживають на Україні. 
  1. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права та (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою та структурованих в рамках адреси  www.giftsforukraine.com/, доступ до яких здійснюється через вказану адресу мережі Інтернет.
 
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Договір укладено відповідно до положень Цивільного кодексу України.
  2. За цим Договором Продавець, з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншої сторони, надалі разом — Сторони, уклали цей Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі — “Договір” або “Публічний договір”), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу та доставки Товарів, фотографії яких розміщені на сайті: www.giftsforukraine.com/
  3. Замовник/Покупець зобов'язаний уважно ознайомитися з даним Договором. Використання Сайту та його сервісів дозволено тільки особі – Замовнику, що прийняв усі умови даного Публічного договору, що включає умови про конфіденційність, про захист персональних даних та інші вимоги та правила, передбачені на Сайті. Використовуючи будь-яку частину Сайту та/або його сервіси, Замовник надає свою згоду бути пов'язаним умовами даного Договору із Продавцем.
  4. Умови Договору поширюються на всіх користувачів Сайту – як на користувачів, що не мають облікового запису на Сайті (незареєстрований користувач) так і на користувачів, що мають будь-який обліковий запис, будь-якого з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача, що надана ним й даних авторизації (логін, пароль).
  5. Замовник не має права використовувати Сайт та/або його сервіси і не може прийняти умови Договору, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.
  6. Доступ до персоналізованих сервісів Сайту можливий тільки для зареєстрованого Замовника (що створив обліковий запис) із використанням даних авторизації.
  7. Договір є обов’язковим для виконання Продавцем з дати його оприлюднення на Сайті  www.giftsforukraine.com/.
  8. Для Замовника Договір є обов’язковим з моменту прийняття ним пропозиції Продавця про укладення Договору.
  9. Договір укладається шляхом приєднання  Замовника до запропонованого Продавцем Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень Цивільного кодексу України. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.
 
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується доставити та передати за вказаною Покупцем адресою обраний ним Товар згідно Замовлення, а Покупець (чи вказана/уповноважена на це особа) зобов’язується та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
  2. Оплата замовлень здійснюється онлайн, за допомогою картки Visa, Mastercard,Apple Pay та Google Pay.
  3. Ціна Товару, вартість  та строки доставки вказані на Сайті Продавця: www.giftsforukraine.com/
   1. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях без урахуванням ПДВ.
   2. Вартість Товару, яка вказана на сайті Продавця не включає в себе вартість доставки Товару за вказаною Покупцем адресою. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів.
  4. Продавець надає Замовнику послуги на умовах, передбачених даним Договором.
  5. В момент оформлення  замовлення Замовник підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з положеннями Договору,  чинними на момент замовлення  та зобов’язується їх виконувати
  6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.
 
 1. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА
4.1. Укладення Замовником Договору здійснюється акцептом даної публічної оферти шляхом послідовного вчинення останнім наступних дій:
4.1.1. Підтвердження згоди з умовами даного Договору, правил надання послуг шляхом вибору відповідного пункту при Реєстрації;

4.1.2. Заповнення анкети реєстрації шляхом введення визначених ідентифікаційних даних, що дозволяють встановити / підтвердити факт укладення цією особою даного Договору та/або використання в подальшому певного сервісу, визначення ідентифікаційних даних в вигляді логіна і пароля, які необхідні для доступу до сервісів Сайту.
4.2. Договір вважається укладеним з моменту вчинення Замовником всіх перерахованих вище дій, а також отримання відповідного повідомлення про реєстрацію і пароля в Сервісі. Укладання Договору означає, що Замовник повною мірою ознайомився з умовами надання послуг, функціонуванням Сервісу.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Права та обов’язки Замовника
5.1. Замовник має право використовувати Сайт та/або його сервіси  у повному обсязі, вказуючи сервісу на необхідність здійснення відповідних операцій. Детальний опис всіх послуг Сервісу розміщується на сайті Сервісу. Право використання Сервісу після реєстрації Замовника є винятковим і непередаваним.
5.2. Замовник має право в будь-який час відмовитися від використання Сайту та/або його сервісів.
5.3. На виконання чинного законодавства, за запитом сервісу Замовник, з метою замовлення послуги та/або проведення її оплати зобов'язується надавати Сервісу ідентифікаційну інформацію про себе (прізвище, ім'я, по батькові, реквізити документа, що посвідчує особу (паспорта)). У разі невиконання зазначеного обов'язку Сервіс має право призупинити обслуговування сервісу до моменту виконання зазначеного обов'язку Замовником.
5.4. Якщо Замовник вважає, що на Сайті присутня інформація, що порушує його права, він зобов'язаний повідомити про це Продавця й надати йому інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Замовник надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, збори й оплату адвокатських послуг).
5.5. Замовнику заборонено:
- створювати декілька облікових записів, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
-  вчиняти дії, спрямовані на введення інших Замовників в оману;
- надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
-  реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи;
- використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
- здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
- намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Замовника будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
- розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів  і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності;
- розміщувати інформацію та матеріали, що порушує права й законні інтереси третіх осіб;
- розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
-  сприяти або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі;
-  вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
- ображати будь-кого;
- використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами (наприклад: зірочками);
- зловживати розміщенням інформації, що не несе смислового навантаження;
- провокувати, починати й/або підтримувати текстові діалоги, що можуть призвести до конфлікту між Замовниками та/або Адміністрацією Сайту;
- розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.
Права та обов’язки Продавця:
5.6. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати функціональні можливості Сайту, інформацію про доступні послуги, сервіси і умови їх використання та іншу інформацію;
5.7. Продавець має право видалити із системи Замовника, що вказав про себе недостовірні дані або порушив інші умови даного Договору;
5.8. Продавець має право змінювати в односторонньому порядку положення даного Договору.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Відповідальність Замовника:
- Замовник несе відповідальність за будь-яке порушення зобов’язань, установлених даним Договором, а також за всі наслідки спричинені таким порушенням (включаючи будь-які збитки чи шкоду, які може понести Продавець);
- будь-які дії, здійснені з використанням облікового запису та/або його логіна й пароля Замовника, вважаються здійсненими цим Замовником;
- за порушення умов даного Договору, Продавець має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Замовника до Сайту чи його сервісів та/або видалити обліковий запис Замовника;
- у випадку розміщення Замовником на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Договору, Продавець має право без повідомлення, на власний розсуд, видалити повністю або частково розміщену Замовником інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Договору та/або законодавству, що застосовується;
- Замовник самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що опублікована на Сайті.
  1. Відповідальність Продавця. Продавець:
- не несе відповідальності та не відшкодовує збитки, прямі або непрямі, заподіяні Замовнику або третім особам у результаті неможливості використання Сайту та/або його сервісів;
- не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким, окрім Продавця на Сайті чи його сервісах, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам Замовників Сайту.

- не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Замовником на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  1. Даний Договір не передає Замовнику жодних майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності Продавця або третіх осіб, і усі права власності стосовно такої власності залишаються винятково за Продавцем та/або відповідною третьою особою.
  2. Замовнику заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, без письмового дозволу на це відповідного правовласника.
  3. Замовник, що розміщує на Сайті будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп'ютерні програми, бази даних, знаки для  товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання й використання даної інформації та/або об'єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати прав третіх осіб.
 
 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  1. Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів з безпеки та захисту інформації та документів, обмін якими здійснюється в Сервісі або які доступні Сторонам у зв'язку з використанням Сервісів на Сайті Продавця.
  2. Замовник зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованого використання та захисту ідентифікаційних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.
  3. Продавець зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Замовника, а також іншої інформації про Замовника, що стала відомою йому у зв'язку з використанням Замовником сервісів Продавця, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.
  4. У випадку, якщо при використанні Сайту та/або його сервісів  Замовнику будь-яким способом стала відома інформація стосовно Продавця та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, Замовнику заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
  5. Замовник підтверджує, що він ознайомився та повністю прийняв вищезазначені умови про конфіденційність між ним та Продавцем.
 
 1. УМОВИ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  1. Приймаючи умови даного Договору Замовник надає свою згоду на включення і на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення, тощо) персональних даних у базу даних Продавця в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.
  2. Замовник підтверджує, що йому повідомлено про включення його персональних даних до бази даних Продавця, мету збору та обробки його персональних даних та їх передачу третім особам, умови його згоди на обробку персональних даних не вимагають окремого повідомлення щодо включення/зміни інформації про нього до бази персональних даних та/або передачу будь-яким третім особам, а також він ознайомлений  зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.
 2. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.
  2. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору суперечки між Сторонами підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
 
 1. ІНШІ УМОВИ
  1. Продавець є платником єдиного податку за ставкою 5% відповідно до Податкового кодексу України.
  1. Продавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Замовник  або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту та/або його сервісів, та/або Програми лояльності, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
  2. Замовник надає Продавцю або третім особам право надсилати йому повідомлення на електронну пошту, смс-повідомлення, що містять інформацію про Сайт, доступні сервіси, послуги Продавця або інформацію рекламного характеру.
  3. У випадку визнання недійсною будь-якої частини даного Договору, інші частини Договору залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даного Договору, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
  4. Сайт та його сервіси надаються Продавцем в тому вигляді, в якому їх було створено для досягнення цілей останнього. Продавець не гарантує відповідність Сайту та/або його сервісів цілям і очікуванням Замовників, його безперебійну й безпомилкову роботу.
  5. Продавець має право розірвати Договір у разі порушення Замовником його умов або з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
  6. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.
 
 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ
ТзОВ "ДЖІ ЕФ Ю"
79035, м. Львів, вул.Зелена, 147
ЄДРПОУ 43857332
UA153363102600800100100841316                      
АТ «ІДЕЯ БАНК»

_______________Генеральний директор Різванова І.М.
Адреса сайту: www.giftsforukraine.com/

 
Товар успішно доданий до кошика:
Код товару:
UA ₴
Перейти в кошик